Vruchtbare bijzondere ledenvergadering op 4 juli 2015

Vruchtbare bijzondere ledenvergadering op 4 juli 2015

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

Afgelopen zaterdag 4 juli 2015 vond een bijzondere ledenvergadering plaats. Een aantal formele punten die nog openstonden zijn efficiënt afgehandeld, waarna snel kon worden overgegaan naar een aantal leuke vergaderpunten. Zo zijn Bouke Veltman en Tonnie Ramstijn, beiden de afgelopen maanden betrokken als aspirant bestuurslid, unaniem benoemd tot bestuurslid. Daarmee bestaat het nieuwe LWO-bestuur nu uit 5 mensen.

Daarna gaf Peter Trago op verzoek van het bestuur een presentatie. Het bestuur wil samen met de leden de komende jaren werken aan de ontwikkeling van de LWO. Het doel is om weer een actieve belangenvereniging te worden voor en door leden. Er is een plan van aanpak gemaakt met de titel ‘De nieuwe impuls’. Een nieuwe website moet het modern platform worden om leden en belangstellenden beter te informeren en waar leden ook elkaar kunnen vinden en ondersteunen. Het plan werd enthousiast ontvangen. Iedereen mocht daarna ideeën voor de website op muurposters schrijven: een nuttige en gezellige onderbreking van de vergadering.
Verder is er veel werk aan de winkel voor het bestuur rondom wetswijzigingen. Enkele zaken uit het verleden moeten ook nog worden afgerond. Samen met de leden is de koers bepaald. Het bestuur werkt deze koers uit en zal hiervoor waar nodig de leden vragen om raad en ondersteuning.

Hieronder is een foto-impressie van de nuttige middag in een koel maritiem museum te vinden. De volledige notulen zijn opvraagbaar owlaiv.[antispam].@lwoorg.nl

pp-een-nieuwe-implus-04jul15-300x225imag2088-300x180imag2087-300x180


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl